Irma Krzyżaniak

Irma Krzyżaniak
ul. Krośnieńska 21a/3
PL 65-625 Zielona Góra

tel. +4868 4533649
kom. +48 509427831
Irma@translator-de.pl

translator-de.pl

dyplomowana germanistka i absol- wentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i ponad 30 lat tłumacz przysięgła języka niemieckiego, na liście tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości nr TP/3792/05, REGON 978118394, NIP 929-009-70-81, ewidencja działalności gospodarczej Urzędu Miasta Zielona Góra nr 37999/2005.

Zawodowo czynna w następujących obszarach językowych: prawo (kk, kpk, kc), handel / biznes (kh), rachunkowość, księgowość.